Change of trading hours related to Martin Luther King Day in the USA

13 Ngà 2021

Change of trading hours related to Martin Luther King Day in the USA

Kính gửi quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng vào ngày 18 tháng 1 năm 2021 Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm Ngày Martin Luther King, giờ giao dịch của kim loại giao được sẽ thay đổi. Giao dịch sẽ đóng từ 01:00 giờ ngày 19 tháng 1 đến 06:05 giờ ngày 19 tháng 1 theo giờ Việt Nam.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.