CFD - Thay đổi giờ giao dịch (Thời điểm chuyển giao năm mới)

29 Ngà 2020

CFD - Thay đổi giờ giao dịch (Thời điểm chuyển giao năm mới)

Kính thưa quý khách,

Xin lưu ý rằng sắp tới sẽ có những thay đổi về giờ giao dịch đối với hầu hết các giao dịch hợp đồng CFD vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 và ngày 1 tháng 1 năm 2021. Bảng giờ giao dịch (giờ server) cụ thể xem tại đây.

Chúc mừng năm mới!

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.