14 Ngà 2021

CFD – Rollover (USOIL)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 1: hợp đồng tháng 3 (USOIL.MAR1) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng 2 (USOIL. FEB1) sẽ chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (Close-only). Tất cả những lệnh mở theo hợp đồng tháng 22 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 1.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.