21 Ngà 2019

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 6: Hợp đồng tháng 10 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR.OCT9); hợp đồng tháng 7 (SUGAR.JUL9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR.JUL9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 6

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.