CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

21 Ngà 2019

CFD - Rollover (CORN, WHEAT, SOY)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng CORN, WHEAT, SOY sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 6: Những hợp đồng tháng 9 (WHEAT.SEP9), hợp đồng tháng 11 (SOY.NOV9) và hợp đồng tháng 12 (SOY.NOV9) sẽ được đưa vào hoạt động; những hợp đồng tháng 7 (CORN.JUL9, WHEAT.JUL9, SOY.JUL9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng CORN.JUL9, WHEAT.JUL9, SOY.JUL9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 6

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.