CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

21 Ngà 2019

CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 6: Những hợp đồng tháng 9 sẽ được đưa vào hoạt động (SLVR.SEP9, COPPER.SEP9); những hợp đồng tháng 7 (SLVR.JUL9, COPPER.JUL9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SLVR.JUL9 và COPPER.JUL9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 6

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.