CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

20 Ngà 2020

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin  quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 11: Những hợp đồng tháng 1 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.JAN1, GASLN. JAN1, HTOIL. JAN1); những hợp đồng tháng 12 (NATGAS.DEC0, GASLN. DEC0, HTOIL. DEC0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS. DEC0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 24 tháng 11, các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS.OCT9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.