20 Ngà 2020

CFD - Rollover (GLD)

Thưa quý khách,

Xin  quý khách lưu ý rằng Rollover cho  hợp đồng GLD sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 11: Hợp đồng tháng 2 sẽ được đưa vào hoạt động (GLD. FEB1); hợp đồng tháng  12 (GLD. DEC0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng GLD. DEC0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 7.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.