Change of trading time (Thanksgiving Day)

17 Ngà 2020

Change of trading time (Thanksgiving Day)

Kính thưa Quý khách,

Xin được thông báo rằng vào lễ Tạ Ơn ngày 26 và

27 tháng 11 năm 2020 phiên giao dịch dành cho Vàng và Bạc sẽ được thay đổi. Giờ kết thúc giao dịch 23:45 theo giờ Việt Nam

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.