CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

18 Ngà 2021

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 3: Những hợp đồng tháng 5 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.MAY1, GASLN.MAY1, HTOIL.MAY1); những hợp đồng tháng 3 (NATGAS.APR1, GASLN.APR1, HTOIL.APR1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS.APR1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 3, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN.APR1, HTOIL.APR1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 30 tháng 3.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.