Thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới các mã chỉ giá Vàng/Bạc.

26 Ngà 2021

Thay đổi thời gian giao dịch liên quan tới các mã chỉ giá Vàng/Bạc.

Thân gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý rằng, dịp nghỉ lễ Tạ ơn ngày 02/04/2021, giao dịch đối với các mã GOLD, SILVER, XAU/USD, XAG/USD, sẽ tạm ngưng.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.