CFD – Thay đổi phiên giao dịch

12 Ngà 2021

CFD – Thay đổi phiên giao dịch

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày 14 tháng 3, Hoa Kỳ sẽ chuyển sang múi giờ mùa hè và tại Châu âu quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 lịch giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Quý khách có thể xem sự thay đổi tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.