Thay đổi tạm thời trong các phiên giao dịch CFD

22 Ngà 2020

Thay đổi tạm thời trong các phiên giao dịch CFD

Kính gửi Quý khách hàng!
Do đồng hồ thời gian tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc ở Châu Âu vào ngày 25 tháng 10 và xem xét thực tế là Hoa Kỳ sẽ thay đổi đồng hồ vào ngày 1 tháng 11, một số thay đổi sẽ được thực hiện đối với các phiên giao dịch CFD từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10. Lịch trình tạm thời của các phiên giao dịch có thể được tìm thấy ở đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.