22 Ngà 2020

CFD - Chuyển qua (SOY)

Kính gửi khách hàng,

Xin lưu ý rằng thủ tục chuyển đổi hợp đồng Soy sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 10: sẽ có hợp đồng tháng 1 mới (SOY.JAN1) có sẵn để giao dịch, hợp đồng tháng 11 (SOY.NOV0) sẽ được đặt ở chế độ "chỉ đóng". Tất cả các vị thế mở SOY.NOV0 sẽ được thanh lý vào cuối phiên giao dịch ngày 29 tháng 10.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.