10 Ngà 2020

Daylight saving

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày mùng 8 tháng 3, Hoa Kỳ sẽ chuyển sang múi giờ mùa hè và tại Châu Âu, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày mùng 29 tháng 3, từ ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, lịch làm việc của Bàn giao dịch sẽ bị thay đổi:

  • Bắt đầu phiên: Thứ 2 00:05 EET
  • Kết thúc phiên: Thứ 6 22:55 EET

Giao dịch sẽ bị đóng cho các công cụ GOLD SILVER XAU/USD XAG/USD từ 22:55 ЕЕТ đến 00:05 ЕЕТ.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.