CFD - Rollover  US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

13 Ngà 2020

CFD - Rollover  US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

Thưa quý khách,

Xin  quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 3: Những hợp đồng tháng 6 sẽ được đưa vào hoạt động (US500.JUN0, USTECH.JUN0, US30.JUN0, GERMAN.JUN0, ESTX50.JUN0, UK100.JUN0); những hợp đồng tháng 3 (US500.MAR0, USTECH.MAR0, US30.MAR0, GERMAN.MAR0, ESTX50.MAR0, UK100.MAR0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng US500.MAR0, USTECH.MAR0, US30.MAR0, GERMAN.MAR0, ESTX50.MAR0, UK100.MAR0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 3.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.