Thay đổi phiên giao dịch dịp lễ Giáng sinh và Năm mới

19 Ngà 2023

Thay đổi phiên giao dịch dịp lễ Giáng sinh và Năm mới

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc thay đổi lịch của phiên giao dịch trong suốt lễ Giáng sinh và Năm mới. Dưới đây là khung giờ thay đổi theo giờ server:

  • 25 tháng 12 - đóng phiên
  • 26 tháng 12 - mở phiên từ 08:00
  • 01 tháng 1 - đóng phiên
  • 02 tháng 1 - mở phiên từ 08:00

Ngày 22, 26, 29 tháng 12 và ngày 2 tháng 1 ,có thể gia tăng đáng kể mức chênh lệch spread và hạn chế mức độ đặt lệnh, thời gian xử lý lệnh của khách hàng, chuyển giao dịch sang chế độ "chỉ đóng", thậm chí có thể thanh lý lệnh đối với các hoạt động giao dịch, bao gồm cả việc dừng giao dịch. Công ty có quyền đưa ra các hạn chế khác, không được chỉ định cụ thể. Các hạn chế có thể được đưa ra mà không cần thông báo trước, vào bất kỳ lúc nào vào những ngày được chỉ định.

Vui lòng lưu ý thông tin này để có kế hoạch giao dịch cẩn thận và hạn chế rủi ro tối đa.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.