CFD – Thay đổi Giờ Giao dịch (Giáng sinh)

20 Ngà 2023

CFD – Thay đổi Giờ Giao dịch (Giáng sinh)

Kính gửi Quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng do lễ Giáng sinh, sẽ có sự thay đổi về giờ giao dịch đối với hầu hết các CFD vào ngày 22, 25 và 26 tháng 12 năm 2023.

Bảng giờ giao dịch (EET) cho các ngày nêu trên có sẵn ở đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.