Thay đổi phiên giao dịch cho các công cụ XAU, XAG, GOLD, SILVER. vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới sẽ có hạn chế giáo dịch được áp dụng với các công cụ trên.

22 Ngà 2021

Thay đổi phiên giao dịch cho các công cụ XAU, XAG, GOLD, SILVER. vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới sẽ có hạn chế giáo dịch được áp dụng với các công cụ trên.

Thân gửi quý khách hàng,

Vào ngày 24 tháng 12, giao dịch trên các công cụ XAU, XAG, VÀNG, BẠC sẽ bị đóng.

Vào ngày 24, 27, 31 tháng 12 và mùng 3 tháng 1 chênh lệch, mức độ đặt lệnh và thời gian xử lý lệnh của khách hàng sẽ có thể tăng đáng kể, không ngoại trừ việc chuyển giao dịch sang chế độ "chỉ đóng", cấm hoàn toàn đối các hoạt động giao dịch, bao gồm cả việc ngừng giao dịch. Ngoài ra FIBO Group có quyền đưa ra các hạn chế khác.

Xin quý khách lưu ý đến thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch và cân nhắc cẩn thận các rủi ro liên quan.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.