CFD – Thay đổi phiên giao dịch (UK100)

24 Ngà 2021

CFD – Thay đổi phiên giao dịch (UK100)

Kính thưa Quý Khách!

Xin lưu ý rằng vào ngày 28 tháng 12 năm 2021 công cụ CFD UK100 sẽ ngừng hoạt động vì ngày này là ngày lễ tại Vương Quốc Anh.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.