Thay đổi phiên giao dịch (Ngày Lễ Tạ ơn)

20 Ngà 2023

Thay đổi phiên giao dịch (Ngày Lễ Tạ ơn)

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày kỷ niệm Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ phiên giao dịch GOLD, Silver, XAUUSD, XAGUSD sẽ thay đổi.
Vào ngày 23, 24 tháng 11 năm 2023 giao dịch kết thúc lúc 19:45 EET.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.