CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

17 Ngà 2023

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 20.11.2023:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động NATGAS.JAN4, GASLN.JAN4, HTOIL.JAN4.
  2. Những hợp đồng GASLN.DEC3, HTOIL.DEC3 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng NATGAS.DEC3 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27.11.2023, được mở theo GASLN.DEC3, HTOIL.DEC3 — trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29.11.2023.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.