Thay đổi thời gian giao dịch vì lý do liên quan tới Ngày lễ Tổng thống tại Hoa Kỳ

14 Ngà 2020

Thay đổi thời gian giao dịch vì lý do liên quan tới Ngày lễ Tổng thống tại Hoa Kỳ

Thân gửi Quý khách hàng,

Vui lòng chú ý rằng, vì lý do liên quan tới ngày lễ Ngày Tổng thống tại Hoa Kỳ 17 tháng 2 năm 2020, thời gian giao dịch đối với phiên giao dịch chỉ giá kim loại giao ngay sẽ thay đổi. Các giao dịch đối với chỉ giá kim loại giao ngay sẽ không được thực hiện từ 20:00 EET ngày 17/02/2020 tới 01:05 EET ngày 18/02/2020 (tức từ 01:00 ngày 18/02/2020 tới 06:05 ngày 18/02/2020 giờ Việt Nam).

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.