CFD - ngày Tổng Thống

13 Ngà 2020

CFD - ngày Tổng Thống

Kính thưa quý khách,

Xin được lưu ý rằng vào những ngày Tổng Thống mới 17 tháng 02 năm 2020 thời gian của các phiên giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Bảng với thời gian giao dịch (múi giờ EET) được sửa đổi có thể được xem tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.