Thay đổi lịch giao dịch ngày lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ

22 Ngà 2023

Thay đổi lịch giao dịch ngày lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ

Thân gửi quý khách hàng,

Vui lòng lưu ý vào ngày lễ sắp tới ở Hoa kỳ 29/05/2023, lihcj giao dịch đối với các mã Vàng, Bạc sẽ thay đổi. Giao dịch sẽ đóng cửa từ 11:45 ngày 29.05.2023 tới 05:05 ngày 30.05.2023 giờ VN.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.