CFD – Thay đổi lịch giao dịch ngày lễ Memorial Day

25 Ngà 2023

CFD – Thay đổi lịch giao dịch ngày lễ Memorial Day

Xin lưu ý,

Vào ngày lễ tưởng niệm ngày 29 tháng Năm sẽ có sự thay đổi lịch giao dịch đối với các hợp đồng CFD. Lịch cụ thể theo giờ server (EET) xem tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.