CFD - Thay đổi giờ giao dịch (Liên quan tới Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ)

01 Ngà 2021

CFD - Thay đổi giờ giao dịch (Liên quan tới Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ)

Kính gửi Quý khách hàng, 

Xin lưu ý rằng liên quan tới Ngày lễ Quốc Khánh của Hoa Kỳ nên sẽ có những thay đổi về giờ giao dịch trên một số CFDs vào ngày 5 tháng 7. Bảng giờ giao dịch (giờ EET) cho ngày nói trên có sẵn ở đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.