09 Ngà 2021

CFD – Rollover USOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 7: hợp đồng tháng 9 (USOIL.SEP1) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng 8 (USOIL.AUG1) sẽ chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (Close-only). Tất cả những lệnh mở theo hợp đồng tháng 8 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 7.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.