20 Ngà 2020

CFD - Rollover (WHEAT)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng WHEAT sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 8: Hợp đồng tháng 12 (WHEAT.DEC0) sẽ được đưa vào hoạt động; hợp đồng tháng 9 (WHEAT.SEP0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng WHEAT.SEP0 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 8.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.