CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

20 Ngà 2020

CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 8: Những hợp đồng tháng 12 sẽ được đưa vào hoạt động (SLVR.DEC0, COPPER.DEC0); những hợp đồng tháng 9 (SLVR.SEP0, COPPER.SEP0) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SLVR.SEP0, COPPER.SEP0cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 8.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.