CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

09 Ngà 2024

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng USOIL

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của USOIL sẽ bắt đầu vào ngày 12.02.2024:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động USOIL.APR4.
  2. Hợp đồng USOIL.MAR4 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng USOIL.MAR4 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 19.02.2024.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.