CFD - ngày  lễ Presidents' Day

15 Ngà 2024

CFD - ngày  lễ Presidents' Day

Kính thưa quý khách,

Xin được lưu ý rằng vào ngày  lễ Presidents' Day ngày 19 tháng 02 năm 2024 thời gian của phiên giao dịch của hầu hết các CFD sẽ thay đổi. Bảng với thời gian giao dịch (múi giờ EET) được sửa đổi có thể được xem tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.