CFD - Chuyển đổi sang USOIL

12 Ngà 2018

CFD - Chuyển đổi sang USOIL

Kính thưa Quý Khách!

Quý Khách vui long chú ý tới là từ ngày 15 tháng 10, quy trình chuyển đổi sang Tháng hợp đồng USOIL mới: để giao dịch sẽ có Hợp đồng tháng 12 (USOIL.DEC8); Hợp đồng tháng 11 (USOIL.NOV8) sẽ được chuyển sang phương thức đóng lệnh. Tất cả các vị thế mở trên hợp đồng tháng 11 phải được giải quyết trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 19 tháng 10.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.