Zotapay hệ thống thanh toán mới

10 Ngà 2018

Zotapay hệ thống thanh toán mới

Kính thưa Quý Khách!

Công ty FIBO Group tiếp tục mở rộng khả năng nạp và rút tiền từ tài khoản giao dịch và trình bày một hệ thống thanh toán mới Zotapay.

Khách hàng của chúng tôi từ Việt Nam có thể sử dụng hệ thống Zotapay. Các khoản thanh toán được chấp nhận bằng VND và được hoàn thành sau vài giây. Điều kiện tương tự cũng dành cho việc rút tiền.

Quý Khách có thể tìm hiểu thêm về các điều khoản gửirút tiền ở trên trang web.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.