19 Ngà 2021

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 2: Hợp đồng tháng 5 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR.MAY1); hợp đồng tháng 3 (SUGAR.MAR1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR.MAR1cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 2.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.