CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

19 Ngà 2021

CFD - Rollover (SLVR, COPPER)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng SLVR, COPPER sẽ bắt đầu vào ngày 22 tháng 2: Những hợp đồng tháng 5 sẽ được đưa vào hoạt động (SLVR.MAY1, COPPER.MAY1); những hợp đồng tháng 3 (SLVR.MAR1, COPPER.MAR1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SLVR.MAR1, COPPER.MAR1cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 2.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.