CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SUGAR

20 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng SUGAR

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 25.04.2022:

  1. Hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động SUGAR.JUL2.
  2. Hợp đồng SUGAR.MAY2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng SUGAR.MAY2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28.04.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.