CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng CORN, WHEAT, SOY

20 Ngà 2022

CFD — chuyển đổi giao dịch cho hợp đồng CORN, WHEAT, SOY

Thân gửi Quý khách hàng,

Xin quý khách lưu ý rằng quá trình Rollover sang tháng hợp đồng mới của CORN, WHEAT, SOY sẽ bắt đầu vào ngày 25.04.2022:

  1. Những hợp đồng mới sẽ được đưa vào hoạt động CORN.JUL2, WHEAT.JUL2, SOY.JUL2.
  2. Những hợp đồng CORN.MAY2, WHEAT.MAY2, SOY.MAY2 sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng”.
  3. Tất cả những lệnh được mở theo hợp đồng CORN.MAY2, WHEAT.MAY2, SOY.MAY2 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28.04.2022.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.