22 Ngà 2021

CFD - Rollover (SUGAR)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 4: Hợp đồng tháng 7 sẽ được đưa vào hoạt động (SUGAR.JUL1); hợp đồng tháng 5 (SUGAR.MAY1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng SUGAR.MAY1 cần phải được đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 4.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.