CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

22 Ngà 2021

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 4: Những hợp đồng tháng 6 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS.JUN1, GASLN.JUN1, HTOIL.JUN1); những hợp đồng tháng 5 (NATGAS.MAY1,GASLN. MAY1, HTOIL.MAY1) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS. MAY1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 27 tháng 4, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN.MAY1, HTOIL. MAY1 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 4.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.