CFD - Chuyển đổi (SLVR, COPPER)

22 Ngà 2018

CFD - Chuyển đổi (SLVR, COPPER)

Kính gửi quý khách hàng!

Chúng tôi muốn lưu ý rằng là vào ngày 26 tháng 11 thủ tục chuyển đổi sang Tháng hợp đồng mới cho SLVR, COPPER: Hợp đồng tháng 3 sẽ có sẵn để giao dịch (SLVR.MAR9, COPPER.MAR9); Hợp đồng tháng 12 (SLVR.DEC8, COPPER.DEC8) sẽ được chuyển sang chế độ đóng vị trí. Tất cả các vị trí mở trên SLVR.DEC8 và COPPER.DEC8 phải được thanh lý trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 29 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.