CFD - Điều hướng GLD

22 Ngà 2018

CFD - Điều hướng GLD

Kính gửi quý khách hàng!

Chúng tôi thu hút sự chú ý của bạn đến thực tế là vào ngày 26 tháng 11, bắt đầu hợp đồng tháng 12 (GLD.DEC8) sẽ được chuyển sang chế độ đóng vị trí. Tất cả các vị trí mở trên GLD.DEC8 phải được thanh lý trước khi kết thúc phiên giao dịch vào ngày 29 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.