CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

21 Ngà 2019

CFD - Rollover NATGAS, GASLN, HTOIL

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho những hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 11: Những hợp đồng tháng 1 sẽ được đưa vào hoạt động (NATGAS. JAN0, GASLN. JAN0, HTOIL. JAN0); những hợp đồng tháng 12 (NATGAS.DEC9, GASLN.DEC9, HTOIL.DEC9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng NATGAS. DEC9cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 25 tháng 11, các lệnh mở theo hợp đồng GASLN. DEC9, HTOIL. DEC9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.