21 Ngà 2019

CFD - Rollover (GLD)

Thưa quý khách,

Xin quý khách lưu ý rằng Rollover cho hợp đồng SUGAR sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 11: Hợp đồng tháng 2 sẽ được đưa vào hoạt động (GLD. FEB0); hợp đồng tháng 12 (GLD. DEC9) sẽ được chuyển sang chế độ “Chỉ đóng” (close-only). Tất cả các lệnh mở theo hợp đồng GLD. DEC9 cần phải đóng lại trước giờ kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 11.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.