CFD - Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)

20 Ngà 2021

CFD - Rollover (NATGAS, GASLN, HTOIL)

Kính gửi quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng qúa trình Rollover sang hợp đồng NATGAS, GASLN, HTOIL sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 1: hợp đồng tháng 3 mới (NATGAS.MAR1, GASLN.MAR1, HTOIL.MAR1) sẽ được đưa vào hoạt động, hợp đồng tháng 2 (NATGAS.FEB1, GASLN.FEB1) , HTOIL.FEB1) sẽ được chuyển sang chế độ "chỉ đóng"(Close-only). Tất cả các lệnh mở của NATGAS.FEB1 sẽ đóng lại vào cuối phiên giao dịch ngày 26 tháng 1; GASLN.FEB1, HTOIL.FEB1 - vào cuối phiên giao dịch ngày 28 tháng 1.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.