20 Ngà 2021

CFD - Rollover (GLD)

Kính gửi quý khách hàng,

Xin lưu ý rằng quá trình Rollover chuyển đổi hợp đồng GLD sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 1: hợp đồng tháng 4 mới (GLD.APR1) sẽ được đưa vào hoạt động; Hợp đồng tháng 2 (GLD.FEB1) sẽ chuyển sang chế độ "chỉ đóng"(Close-only). Tất cả các lệnh mở GLD.FEB1 sẽ đóng lại vào cuối phiên giao dịch ngày 28 tháng 1.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.