Đã hết hạn

20% cho lần nạp đầu tiên

16 tháng tám — 31 tháng mười hai 2023

Các khách hàng của FIBO Group có cơ hội nhận được tiền thưởng 20% ​​khi mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch loại MT4 Fixed, MT4 NDD hoặc MT4 NDD No Commission.

Xem thêm
X

20% cho lần nạp đầu tiên

16 tháng tám — 31 tháng mười hai 2023
20% cho lần nạp đầu tiên

Các khách hàng của FIBO Group có cơ hội nhận được tiền thưởng 20% ​​khi mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch loại MT4 Fixed, MT4 NDD hoặc MT4 NDD No Commission.

1. Thông tin chung

1.1. Tên chương trình: "20% cho lần nạp đầu tiên".

1.2. Thời gian khuyến mãi: đến hết ngày 31/12/2023.

1.3. Những người tham gia chương trình khuyến mãi: khách hàng mới của công ty cung cấp xác nhận giao dịch với một broker khác trên tài khoản giao dịch thực.

1.4. Người tham gia chương trình khuyến mãi có thể mở một tài khoản Tiền thưởng, tài khoản này sẽ được ghi có số tiền thưởng với số tiền là 20% số tiền nạp.

2. Điều kiện tham gia khuyến mãi

2.1. Tiền thưởng được tính cho mỗi Khách hàng của FIBO Group những ai cho tới thời điểm chương trình khuyến mãi bắt đầu, chưa bao giờ nạp tiền vào tài khoản giao dịch thực của mình.

2.2. Để nhận được Tiền thưởng, bạn phải:

2.2.1. cung cấp thông tin về giao dịch (statement) và/hoặc mật khẩu của nhà đầu tư từ tài khoản thực được mở với một broker khác tới địa chỉ e-mail [email protected] hoặc thông qua Tài khoản cá nhân (phần "Hỗ trợ - Đặt câu hỏi");

2.2.2. nhận mã khuyến mại sau khi xác nhận thành công thực tế giao dịch với một broker khác;

2.2.3. trong thời gian khuyến mãi, hãy mở một tài khoản giao dịch như MT4 Fixed, MT4 NDD hoặc MT4 NDD No Commission trong Tài khoản Cá nhân. Khi mở tài khoản, hãy chọn tùy chọn "Chương trình tiền thưởng", chọn khuyến mãi "20% cho khoản tiền gửi đầu tiên" và nhập mã khuyến mãi nhận được vào ô mở ra;

2.2.4. kích hoạt tài khoản giao dịch (gửi tiền với số tiền ít nhất là $50 hoặc số tiền tương đương bằng loại tiền khác);

2.2.5. kích hoạt tiền thưởng bằng cách nhấp vào nút "Kích hoạt tiền thưởng" trên trang thông tin tài khoản của Tài khoản cá nhân.

2.3. Trong trường hợp thực hiện thành công tất cả các bước, bạn sẽ nhận được xác nhận: "Tiền thưởng được kích hoạt thành công!".

3. Tính toán và ghi có tiền thưởng

3.1. Số tiền thưởng là 20% số tiền thực có trong tài khoản giao dịch tại thời điểm kích hoạt tiền thưởng, nhưng không nhiều hơn $5.000.

3.2. Tiền thưởng được ghi có vào tài khoản giao dịch ngay sau khi kích hoạt.

3.3. Chỉ kích hoạt tiền thưởng 1 lần duy nhất. Tiền nạp vào tài khoản giao dịch sau khi đã kích hoạt tiền thưởng trước đó sẽ không được ghi có

Ví dụ: Một khách hàng đăng ký tài khoản giao dịch và gửi 3000$, 700$ và 300$ vào đó, sau đó anh ta kích hoạt tiền thưởng. Số tiền thưởng sẽ là 800 USD (4000 USD x 0,20), tổng số dư tài khoản là 4800 USD. Nếu sau khi kích hoạt tiền thưởng, Khách hàng nạp tiền tiếp vào tài khoản giao dịch, phần tiền thưởng sẽ không tăng mà chỉ tổng số dư của tài khoản giao dịch sẽ tăng - bằng số tiền bổ sung.

4. Sử dụng tiền thưởng

4.1. Vốn thực có (Equity) được tăng lên theo số tiền thưởng.

4.2. Tiền thưởng thể dùng để giao dịch và chịu thua lỗ.

4.3. Tiền thưởng được cung cấp là không thể rút được (không thể rút khỏi tài khoản có tiền thưởng).

4.4. Khi rút toàn bộ hoặc một phần số tiền, số tiền thưởng sẽ giảm theo tỷ lệ thuận với số tiền đã rút. Khi rút tiền nạp sau khi kích hoạt tiền thưởng, cũng như lợi nhuận từ tài khoản, quy mô của tiền thưởng không giảm.

Ví dụ: Khách hàng nạp khoản tiền đầu tiên là 4.000 USD và sau đó kích hoạt tiền thưởng. Tổng số tiền trong tài khoản sẽ là: $4000 + $4000 x 0,2 = $4800.

a) Khách hàng quyết định rút $1000, số tiền thưởng sẽ giảm theo tỷ lệ $200 ($1000x 0,2) và sẽ còn lại $3600 sẽ còn lại trong tài khoản giao dịch.

b) Sau khi kích hoạt tiền thưởng, khách hàng đã nạp thêm $500 và nhờ giao dịch, anh ta đã có lợi nhuận là $500: tổng số tiền trên tài khoản giao dịch lên tới 5800 USD. Khách hàng quyết định rút $1000. Việc rút tiền vượt quá số tiền gửi ban đầu sẽ không làm giảm số tiền thưởng. Trên tài khoản giao dịch sẽ vẫn còn: $5800 - $500 - $500 = $4800

c) Khách hàng đã cố định lợi nhuận với số tiền là $500, kết quả là số tiền trong tài khoản giao dịch lên tới $5300, anh ta quyết định rút $1000. Ngoài lợi nhuận $500, một phần tiền nạp ban đầu sẽ được rút $1000 - $500 = $500, tiền thưởng sẽ giảm tương ứng với số tiền $500 x 0,2 = $100. Tổng cộng, số tiền sau vẫn còn trong tài khoản: $5300 - $1000 - $100 = $4200, trong đó $3500 là tiền nạp ban đầu và $700 là tiền thưởng.

5. Giới hạn tiền thưởng

5.1. Ưu đãi 20% cho khoản tiền nạp đầu tiên chỉ có thể được sử dụng một lần.

5.2. Tiền thưởng chỉ được ghi có vào số tiền được nạp vào tài khoản giao dịch bằng cách chuyển khoản trực tiếp bằng bất kỳ phương thức nào được trình bày trong phần "Nạp tiền vào tài khoản" trong Tài khoản cá nhân. Việc bổ sung tài khoản giao dịch bằng chuyển khoản nội bộ từ một tài khoản giao dịch khác không được chấp nhận.

5.3. Phần thưởng được cung cấp như một phần của chương trình khuyến mãi "20% cho lần nạp tiền đầu tiên" không được cộng gộp cùng với các phần thưởng và ưu đãi khác của Công ty.

5.4. Tiền gửi vào tài khoản giao dịch bằng chuyển khoản nội bộ từ tài khoản giao dịch khác không được tính vào tiền thưởng.

5.5. Không được giao dịch trên tài khoản Tiền thưởng cho đến khi tiền thưởng được kích hoạt. Nếu không, tài khoản Tiền thưởng sẽ không thể tham gia chương trình tiền thưởng

5.6. Công ty có quyền từ chối cấp tiền thưởng hoặc hủy bỏ tiền thưởng đã cấp bất cứ lúc nào nếu có lý do để tin rằng Khách hàng đã nạp tài khoản giao dịch (tiền thưởng) bằng số tiền mà Khách hàng đã rút trước đó từ tài khoản giao dịch của mình ( tài khoản giao dịch) với Công ty trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua bất kỳ đại lý thanh toán hoặc bất kỳ hệ thống thanh toán nào), bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển khoản ngân hàng, chuyển khoản bằng bất kỳ hệ thống thanh toán nào, v.v. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm Margin Call và Stop Out. 5.7. Khách hàng có quyền từ chối nhận tiền thưởng và hủy bỏ tiền thưởng đã nhận trong vòng 5 ngày làm việc bằng cách gửi yêu cầu tới e-mail: [email protected]

 

6. Thay đổi điều kiện khuyến mãi

6.1. Công ty có quyền sửa đổi các điều kiện của chương trình khuyến mãi, cũng như hủy bỏ chương trình khuyến mãi hiện tại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc hủy khuyến mãi không áp dụng đối với Khách hàng đang tham gia khuyến mãi tại thời điểm hủy.

6.2. Thông tin về những thay đổi đối với các điều kiện của chương trình khuyến mãi được đăng trên trang web của FIBO Group, trong phần “Giao dịch — Khuyến mãi”.

6.3 Các câu hỏi về điều kiện của chương trình khuyến mãi có thể được hỏi qua điện thoại với nhân viên của bộ phận dịch vụ khách hàng, trong phần trò chuyện trực tuyến trên trang web của công ty, trong phần "Đặt câu hỏi" trong Tài khoản cá nhân hoặc qua e-mail service@fibogroup .com.

Đã hết hạn

Tiền thưởng chào mừng 30 USD

15 tháng sáu — 31 tháng mười 2023

Hãy bắt đầu giao dịch với FIBO Group và kiếm tiền ngay!

Xem thêm
X

Tiền thưởng chào mừng 30 USD

15 tháng sáu — 31 tháng mười 2023
Tiền thưởng chào mừng 30 USD

Hãy bắt đầu giao dịch với FIBO Group và kiếm tiền ngay!

Tiền thưởng chào mừng 30 USD — Các điều kiện của chương trình

1. Điều kiện chung

1.1. Tiền thưởng Chào mừng 30 USD (sau này được gọi là Tiền thưởng Chào mừng) là một số tiền được cấp bạn đầu cho các khách hàng của FIBOGROUP đã đáp ứng đủ các tiêu chí của chương trình.

1.2. Tổng tiền thưởng chào mừng là 30 USD. Tiền thưởng Chào mừng cũng có thể được chuyển đổi sang loại tiền tệ chính của tài khoản nhận thưởng với giá trị tương đương, sử dụng tỷ lệ chuyển đổi nội bộ của Công ty.

1.3. Tiền thưởng Chào mừng chỉ áp dụng trên các loại tài khoản với nền tảng MetaTrader 4 sau đây: MT4 NDD, MT4 Fixed.

1.4.  Tiền thưởng không áp dụng cho những khách hàng đã từng nạp tiền trước đây vào tài khoản giao dịch hoặc đã tham gia Chương trình.

1.5. Để đủ điều kiện nhận Tiền thưởng chào mừng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1.5.1. Xác minh địa chỉ email của bạn.

1.5.2. Xác minh số điện thoại di động của bạn.

1.5.3. Hoàn tất quy trình xác minh thông tin cá nhân, bao gồm hai bước thiết yếu - xác minh danh tính và xác minh địa chỉ của bạn.

1.6. Mỗi khách hàng đủ điều kiện chỉ được nhận Tiền thưởng Chào mừng một lần.

2. Nhận tiền thưởng chào mừng

2.1. Để nhận được Tiền thưởng chào mừng, bạn cần nhập mã nhận thưởng riêng dành cho bạn. Mã này được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn hoặc được cung cấp bởi chuyên viên quản lý tài khoản của bạn. Bạn có thể hỏi chuyên viên quản lý tài khoản về việc bạn có đủ điều kiện nhận Tiền thưởng chào mừng hay không.

2.2. Để kích hoạt mã Tiền thưởng Chào mừng, bạn phải:

2.2.1. Mở một trong các tài khoản giao dịch quy định ở điểm 1.3. Trong quá trình đó, cần chọn ô "Chương trình tiền thưởng".

2.2.2. Chọn ô chọn cụ thể cho "Tiền thưởng chào mừng 30 USD".

2.2.3. Chọn đồng ý điều kiện đặc biệt “Tiền thưởng chào mừng 30 USD”

2.2.4. Cuối cùng, nhập Mã khuyến mãi đã được trao cho bạn.

2.3. Tiền thưởng chào mừng ngay lập tức được chuyển vào tài khoản của khách hàng khi nhập Mã khuyến mãi. Tuy nhiên, tiền thưởng sẽ chỉ được kích hoạt khi bạn nạp ít nhất 10 USD vào tài khoản giao dịch.

3. Sử dụng tiền thưởng chào mừng

3.1. Cả tiền nạp riêng của bạn và tiền thưởng bổ sung đều có thể được sử dụng trong giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn và hạn chế nào. Ngoài ra, tiền thưởng bổ sung có thể “chịu âm giá” – nói cách khác, chúng sẽ không bị xóa khỏi tài khoản nếu số tiền trong tài khoản ít hơn số tiền thưởng bổ sung cho đến khi bị Stop Out.

3.2. Khi tiền trong tài khoản sụt giảm do lỗ, tiền vốn riêng của bạn sẽ bị trừ trước tiên, kể cả các trường hợp tiền gửi được thực hiện sau khi nhận được Tiền thưởng Chào mừng.

3.3. Khách hàng có quyền tự do rút lợi nhuận từ tài khoản mà không có bất kỳ hạn chế nào nếu họ đã hoàn thành 16 giao dịch theo bất kỳ hướng nào với kích thước lô tiêu chuẩn tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở hoặc số tiền tương đương với khối lượng, theo đó có thể rút 2,5 USD của tiền thưởng cho mỗi một lô giao dịch tiêu chuẩn. Các giao dịch tiền điện tử CFD không được tính toán vào khối lượng cần thiết để rút lợi nhuận hoặc tiền thưởng.

4. Hủy và xóa tiền thưởng

4.1. Sau khi bị Stop Out, số tiền thưởng bổ sung còn lại sẽ được xóa khỏi tài khoản của khách hàng.

4.2. Khách hàng có quyền từ chối Tiền thưởng Chào mừng nhận được bất cứ lúc nào.

4.3. Xin lưu ý rằng FIBOGROUP duy trì quyền, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần bất kỳ lý do cụ thể nào, từ chối trao Tiền thưởng Chào mừng hoặc xóa Tiền thưởng Chào mừng 30 USD đã được cấp trước đó khỏi tài khoản. Chúng tôi cũng có thể hủy bỏ tất cả các giao dịch được thực hiện bằng số tiền thưởng bổ sung. Khách hàng được coi là đã chấp nhận (đồng ý và chấp nhận) điều kiện này kể từ thời điểm "Tiền thưởng chào mừng 30 USD" được tính vào tài khoản giao dịch của họ.

Đã hết hạn

RDO-Bonus 5%

15 tháng mười — 31 tháng mười hai 2021

Các khách hàng mới và cũ đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi và nhận thưởng 5% giá trị tiền nạp khi mở mới tài khoản MT4 NDD bằng đơn vị tiền điện tử RDO.

Xem thêm
X

RDO-Bonus 5%

15 tháng mười — 31 tháng mười hai 2021
RDO-Bonus 5%

Các khách hàng mới và cũ đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi và nhận thưởng 5% giá trị tiền nạp khi mở mới tài khoản MT4 NDD bằng đơn vị tiền điện tử RDO.

Điều kiện chương trình khuyến mãi «RDO-Bonus 5%».


1. Thông tin chung

Tên gọi chương trình khuyến mãi: «RDO-Bonus 5%».
Thời hạn: từ 15/10/2021 tới hết 31/12/2021.
Đối tượng tham gia: khách hàng công ty FIBO Group, Ltd (BVI), trong thời hạn trên mở và nạp vào tài khoản MT4 NDD bằng đơn vị tiền điện tử RDO.
Người tham gia có thể là khách hàng mới hoặc cũ.
Loại tài khoản Bonus là MT4 NDD, các loại tài khoản khác sẽ không áp dụng.


2. Điều kiện tham gia

Bonus dành cho mỗi khách hàng của FIBO Group, Ltd (BVI), khi:

 • Trong thời hạn trên mở tài khoản loại MT4 NDD và lựa chọn đơn vị tiền của tài khoản là RDO.
 • Nạp vào tài khoản bằng mọi hình thức, bao gồm cả Chuyển khoản nội bộ tiền từ tài khoản khác sang.3. Tính toán Bonus

Bonus có giá trị bằng 5% tổng giá trị tiền nạp vào tài khoản.
Ví dụ: Một khách hàng mở tài khoản MT4 NDD đơn vị tiền là RDO và nạp vào 1 000 USD. Số tiền Bonus sẽ là 50 USD.
Bonus sẽ được tính và ghi có vào tài khoản tự động ngay sau khi nạp tiền.
Bonus sẽ tồn tại trong tài khoản đó vô thời hạn.
Bonus sẽ chỉ được ghi có cho tới thời điểm hết hạn chương trình là 31/12/2021.


4. Rút tiền

Tiền Bonus có thể được rút khỏi tài khoản sau 3 tháng kể từ ngày ghi có mà không có yêu cầu nào khác.
Không thể rút tiền Bonus ra sớm hơn. Khi rút tiền khỏi tài khoản trong thời gian 3 tháng đó, Bonus sẽ bị hủy khỏi tài khoản. Lợi nhuận có được từ việc giao dịch bằng tiền Bonus, có thể rút vô điều kiện.


5. Giới hạn

Bonus chỉ được tính với số tiền nạp vào tài khoản MT4 NDD mở bằng đơn vị RDO.
Khi bạn chuyển tiền nội bộ từ tài khoản khác vào tài khoản MT4 NDD mới mở đó, cũng sẽ nhận được Bonus.
Công ty có quyền hủy bỏ việc ghi có Bonus hoặc hủy bỏ số tiền Bonus đã có bất kỳ lúc nào. Công ty không chịu trách nhiệm với các kết quả thua lỗ vì Bonus bị hủy bỏ, bao gồm Margin Call và Stop Out.

Mỗi khách hàng chỉ có quyền mở duy nhất 1 tài khoản để tham gia chương trình Bonus.


6. Thay đổi điều kiện chương trình

Công ty có quyền thay đổi điều kiện chương trình khuyến mãi cũng như hủy bỏ Bonus đang có bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Thông tin về các điều kiện khuyến mãi được cập nhật trên trang web của FIBO Group, Ltd (BVI) trong mục «FIBO Group — Chương trình khuyến mãi».
Mội câu hỏi về điều kiện khuyến mãi có thể đưa ra bằng cách gọi điện cho chuyên viên quản lý khách hàng hoặc trên livechat trên trang web của công ty, hoặc trong mục «Hỗ trợ»

Đã hết hạn

Get Lucky 20%

24 tháng mười hai 2018 — 1 tháng tư 2019

Tất cả các khách hàng của FIBO Group đã mở và nạp tiền vào tài khoản loại: MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Commission sẽ nhận được bonus 20% tổng số tiền nạp!

Xem thêm
X

Get Lucky 20%

24 tháng mười hai 2018 — 1 tháng tư 2019
Get Lucky 20%

Tất cả các khách hàng của FIBO Group đã mở và nạp tiền vào tài khoản loại: MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Commission sẽ nhận được bonus 20% tổng số tiền nạp!

 1. Thông tin chung

  1. Tên chương trình khuyến mãi: Bonus 20% (Get Lucky 20%)
  2. Thời gian diễn ra khuyến mãi: từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 cho tới hết ngày 01 tháng 4 năm 2019.
  3. Tư cách tham gia: khách hàng của FIBO Group, Ltd (BVI), trong thời gian diễn ra khuyến mãi có mở tài khoản giao dịch thuộc loại có khuyến mãi.
  4. Tài khoản bonus – tài khoản giao dịch có tham gia vào một trong các chương trình thưởng bonus của Công ty.
  5. Khách hàng chỉ có quyền mở 1 tài khoản tham gia vào chương trình khuyến mãi.
  6. Đòn bẩy tài chính tối đa là 1:100 và không thể tăng thêm sau khi đã mở tài khoản.
  7. Để mở tài khoản bonus, yêu cầu nạp tiền tối thiểu là 50 USD.
 2. Điều kiện tham dự

  1. Bonus được trao cho mỗi khách hàng của FIBO Group, Ltd (BVI), mà:
   1. trong thời gian diễn ra khuyến mãi có mở tài khoản loại MT4 Fixed, MT4 NDD, MT4 NDD No Commission bằng cách đăng ký trên trang của FIBO Group hoặc trong mục Tài khoản cá nhân, tích dấu lựa chọn “Chương trình Bonus” và chọn cụ thể khuyến mãi Get Lucky 20% từ danh sách trong đơn đăng ký mở tài khoản
   2. kích hoạt tài khoản giao dịch ấy (bằng cách nạp tiền vào quỹ)
 3. Tính toán và trao thưởng bonus

  1. Giá trị bonus là 20% từ tổng số tiền nạp vào tài khoản, nhưng không quá 10 000$
  2. Bonus được ghi nhận tự động vào tài khoản giao dịch sau mỗi lần nạp trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.
  3. Bonus cũng có thể sử dụng để đặt cọc như bình thường.
 4. Rút tiền

  1. Bonus có thể rút ra khỏi tài khoản với điều kiện hoàn thành số lượng giao dịch cần thiết buy và sell. Có thể rút mỗi $2,5 từ số bonus cho mỗi 1 lot giao dịch tiêu chuẩn (100 000 đơn vị tiền tệ cơ sở)
  2. Không thể rút tiền bonus từng phần một. Nhưng lợi nhuận đạt được từ giao dịch dựa trên số tiền bonus có thể rút ra không giới hạn.
  3. Trong trường hợp Khách hàng rút tiền từ tài khoản bonus, tổng số bonus trong tài khoản giảm xuống giữ nguyên tỉ lệ đã có với phần tiền còn lại trước đó.
  4. Cách tính khi nạp thêm tiền: (tổng số tiền nạp thêm vào) * 20% = (số tiền được cộng thêm vào phần bonus đã có trong tài khoản).
  5. Cách tính khi rút tiền: (số tiền rút ra) * 20% = (số tiền sẽ bị trừ đi ở phần bonus đã có trong tài khoản).
  6. Số tiền từ tài khoản bonus chỉ có thể rút ra và chuyển vào tài khoản giao dịch của Khách hàng thông qua chuyển khoản nội bộ sàn. Số tiền từ tài khoản giao dịch có thể rút ra không có giới hạn.
 5. Giới hạn bonus

  1. 1. Bonus chỉ được tính lên số tiền nạp vào tài khoản, sử dụng trực tiếp các cách nạp được trình bày trong phần “Deposit Funds” của mục “Tài khoản cá nhân”.
  2. 2. Số tiền nạp vào tài khoản giao dịch qua cách chuyển tiền nội bộ sàn từ một tài khoản giao dịch khác sẽ không được tính bonus.
  3. 3. Công ty có quyền không tính bonus hoặc hủy bỏ số bonus đã tính, nếu như chứng minh được rằng Khách hàng nạp vào tài khoản bonus bằng tiền mà Khách hàng trước đó đã rút từ tài khoản giao dịch trên sàn trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đại lý nạp/rút hoặc hệ thống thanh toán), trong đó không giới hạn chuyển tiền qua ngân hàng, chuyển tiền qua một hệ thống thanh toán khác… Công ty không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào liên quan tới việc hủy bỏ bonus, gồm cả Margin Call và Stop Out.
  4. Trong khuôn khổ khuyến mãi có thêm một vài giới hạn sau:
   1. Thao tác giao dịch chỉ được tính nếu kéo dài không dưới 3 phút.
   2. Trong thời gian khuyến mãi, số dư tài khoản âm sẽ không được bù lại.
   3. Nếu lượng tiền còn lại trong tài khoản bằng hoặc ít hơn số tiền bonus, Công ty có quyền đơn phương đóng các vị thế mở của Khách hàng và cấm các hoạt động giao dịch tiếp theo cho tới khi Khách hàng nạp đủ số tiền cần thiết cho giao dịch hoặc đến khi khuyến mãi hết hạn.
   4. Khi tính các vị thế khóa chỉ xem xét một nửa tổng khối lượng đã đóng.
  5. Trường hợp phát hiện thao tác gian dối với số tiền bonus, Công ty có quyền từ chối tài khoản giao dịch không cho tham gia khuyến mãi nữa, cũng như hủy bỏ số bonus đã tính và bỏ nó khỏi tài khoản mà không có báo trước hay giải thích trước.
  6. Tham gia vào chương trình khuyến mãi, Khách hàng được cho là đã hiểu và chấp nhận các điều khoản này.
  7. Khách hàng được cho là đã hiểu và chấp nhận rằng đối với tài khoản tham dự chương trình khuyến mãi, thông số “Margin level” trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4 tính cho cả phần tiền bonus đã được cộng.
 6. Về việc thay đổi điều kiện chương trình khuyến mãi

  1. Công ty có quyền thay đổi các điều kiện khuyến mãi hoặc hủy bỏ khuyến mãi này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
  2. Thông tin về việc thay đổi các điều kiện khuyến mãi được đăng trên trang FIBO Group, Ltd (BVI) trong phần “Clients — Promotions”.
  3. Các câu hỏi về điều kiện khuyến mãi có thể trao đổi qua điện thoại với chuyên viên phụ trách làm việc với khách hàng, trong mục chat trực tuyến trên trang web của Công ty, trong mục “Feedback” của Tài khoản cá nhân hoặc qua hộp thư điện tử [email protected]