1. Thể lệ chung

  1. Cuộc thi toàn thế giới mang tên: “Summer Marathon” .
  2. Thời gian từ 29 tháng 4 năm 2024 đến 30 tháng 8 năm 2024.
  3. Thành phần tham gia: tất cả các khách hàng của FIBO Group có thể đăng ký tham gia bằng cách mở tài khoản thi Demo trong Tài khoản cá nhân trên website.
  4. Cuộc thi  “Summer Marathon” gồm 3 vòng.
   1. Vòng 1 giao dịch trên tài khoản Demo.
   2. Vòng 2 giao dịch trên tài khoản MT4 NDD được cấp bởi FIBO Group.
   3. Vòng 3 giao dịch trên tài khoản PAMM thật được cấp bởi FIBO Group.
  5. Vòng 1 của cuộc thi bắt đầu liên tục vào mỗi thứ Hai hàng tuần kể từ 29 tháng 4 năm 2024 đến 12 tháng 8 năm 2024.
  6. Vòng 2 của cuộc thi sẽ diễn ra giữa 10 người thắng cuộc của vòng 1.
  7. Vòng 3 của cuộc thi sẽ dành cho người chiến thắng của vòng 2.
 2. Điều kiện tham dự

  1. Tất cả các khách hàng của FIBO Group có thể tham dự.
  2. Người tham dự phải đồng ý với các điều kiện và nguyên tắc thi do FIBO Group đề ra.
  3. Mỗi người tham dự chỉ được đăng ký 1 tài khoản Demo ở vòng 1 để thi.
 3. Đánh giá người thắng cuộc và cấp tiền giao dịch

  1. Những người chiến thắng được xem xét qua từng vòng thi.
   1. Vòng 1 diễn ra trong 1 tuần từ thứ Hai tới hết thứ Sáu.
   2. Ở vòng 1 người tham dự được giao một tài khoản Demo với vốn là 5000USD. Các thông số của tài khoản do ban tổ chức quy định và như nhau đối với mọi người tham dự.
   3. Dựa vào kết quả vòng 1 sẽ phân ra 10 người chiến thắng theo tiêu chí tài khoản có lời với khả năng sinh lời cao nhất và tỉ lệ sụt giảm không quá 30% tài khoản.
   4. Mỗi tuần 10 người chiến thắng vòng 1 sẽ tham dự vòng 2. Những ai không qua được vòng 1 sẽ có quyền thi lại vòng 1 của tuần tiếp theo và tài khoản Demo của vòng 1 trước đó sẽ được làm mới (đóng các lệnh mở, trả lại số dư về 5000USD).
   5. Vòng 2 diễn ra trong 1 tuần từ thứ Hai tới thứ Sáu.
   6. Những người tham dự vòng 2 sẽ được cấp tài khoản MT4 NDD với số vốn là 100USD, thông số tài khoản được thiết lập bởi ban tổ chức và như nhau với mỗi người tham gia.
   7. Dựa vào kết quả vòng 2 sẽ phân ra người chiến thắng theo tiêu chí tài khoản có lời với khả năng sinh lời cao nhất và tỉ lệ sụt giảm không quá 30% tài khoản.
   8. Người chiến thắng vòng 2 sẽ được cấp tài khoản Invest với tiền thưởng 1000USD và một tài khoản quỹ PAMM để nhận tiền thưởng trong khuôn khổ cuộc thi này.
   9. Tài khoản MT4 NDD trước đó và kết quả giao dịch được bảo lưu .
   10. Để đượcc giao dịch quỹ PAMM đã cấp, người chiến thắng của vòng 2 phải xác minh tài khoản 100% và đồng ý với Điều khoản thêm dành cho Nhà quản lý quỹ.
   11. Trong trường hợp quỹ PAMM được cấp không có giao dịch trong 90 ngày liên tục thì tiền thưởng được cấp cho quỹ sẽ bị hủy bỏ, phần tiền còn lại sẽ chuyển vào tài khoản giao dịch khác của người thi.
   12. Vòng 3 sẽ diễn ra giữa những người chiến thắng ở vòng 2 và được cấp quỹ PAMM.
   13. Vòng 3 diễn ra cho tới ngày 30 tháng 8 năm 2024. Trong vòng thi này những người tham gia sẽ được tính điểm dựa trên kết quả giao dịch hàng tuần của quỹ PAMM được cấp. Ở cuối cuộc thi quỹ PAMM được cấp sẽ được bảo lưu và người tham dự được rút lợi nhuận.
   14. Ở vòng 3 việc tính điểm mỗi tuần chỉ thực hiện khi khả năng sinh lời của Quỹ được cấp trong tuần đó vượt quá 5% và về tổng thể Quỹ được cấp có lãi.Điểm sẽ được tính gấp đôi nếu ở tuần trước đó Quỹ cũng đạt điều kiện trên. 
    Nếu khả năng sinh lời của Quỹ trong tuần dưới 5% và về tổng thể Quỹ có lãi, thì ở tuần đó không được tính điểm. Nếu ở tuần tiếp theo Quỹ được cấp có khả năng sinh lời trên 5% thì được cộng thêm 1 điểm.
    Nếu khả năng sinh lời của tuần là âm thì tuần đó sẽ bị trừ 1 điểm. Nhưng nếu tổng số điểm là 0 thì sẽ không bị trừ nữa*.
   15. Việc tính giá trị khả năng sinh lời âm dựa trên cả lời lỗ của các lệnh đang mở. Giá mở và đóng không ảnh hưởng tới việc tính giá trị khả năng sinh lời âm.
   16. Người chiến thằng vòng 3 được phân định dựa trên kết quả bốc thăm bằng dịch vụ www.random.org vào ngày 10 tháng 9 năm 2024.
   17. Mỗi người tham dự vòng 3 sẽ được cấp một mã số dựa trên số điểm đạt được trong vòng 3.
   18. Mỗi người tham gia bốc thăm chỉ có thể trúng thưởng 1 lần và được cấp 1 Quỹ duy nhất.
   19. Ban tổ chức có quyền hủy kết quả bốc thăm hoặc tổ chức bốc thăm lại cho tới khi xác định được hết những người chiến thắng.
   20. Những người chiến thắng ở vòng 3 sẽ được cấp Quỹ PAMM trong khuôn khổ cuộc thi này với số vốn khác nhau là 5 000USD, 10 000USD hoặc 15 000USD.
 4. Điều kiện rút tiền

  1. Những người tham dự vòng 2 của cuộc thi phải giao dịch nhiều lệnh với tổng số lot không dưới 0.5.
  2. Lợi nhuận có được khi người tham gia vòng 2 không giao dịch đủ 0.5 lot sẽ được giữ lại ở tài khoản MT4 NDD được cấp không tính số tiền 100USD được cấp trước đó. Nếu không đạt điều kiện 4.1 và tài khoản giao dịch không có lãi thì số tiền trong tài khoản MT4 NDD được cấp ở vòng 2 sẽ được ban tổ chức rút đi.
  3. Nếu hoàn thành điều kiện 4.1 thì có thể rút tiền sau 00:00 EET ngày thứ Ba của tuần tiếp theo.
  4. Việc rút tiền thưởng được cấp khỏi Quỹ PAMM được cấp theo mục 3.1.8 và 3.1.20 là không thể. Việc cố gắng rút tiền thưởng được coi là lạm dụng thể lệ cuộc thi và số tiền tích lũy sẽ bị xóa và điều khoản 5.1 sẽ được áp dụng.
   Việc rút tiền của Nhà đầu tư vào Quỹ PAMM được cấp, cũng như rút lợi nhuận và chia lợi nhuận cho Nhà quản lý có thể được thực hiện như bình thường theo quy định cung cấp dịch vụ Quỹ được quản lý PAMM.
  5. Để có thể rút tiền những người tham gia phải xác minh tài khoản 100% và có thể được yêu cầu cung cấp một số giấy tờ để phục vụ việc xác minh.
 5. Các giới hạn

  1. Những người chiến thắng ở vòng 1 nếu chưa thì phải tiến hành thêm các bước xác minh tài khoản và tiến hành đăng ký tài khoản thi cho vòng tiếp theo. Nếu không xác minh tài khoản thì sẽ không được giao dịch vòng tiếp theo.
  2. Trong trường hợp người dự thi vi phạm quy định thi, hoặc có hành động thao túng kết quả thi cũng như lợi dụng cuộc thi vào mục đích xấu, Ban tổ chức có quyền loại bỏ người dự thi ở  vòng thi đó và khóa tài khoản dự thi. Người dự thi này có quyền thị lại vòng 1 của cuộc thi.
  3. Ban tổ chức có quyền từ chối người dự thi vòng 3 cho tới khi nào người đó cung cấp các giấy tờ tùy thân cần thiết để xác minh tài khoản. Trong đó có thể yêu cầu người tham dự chụp hình cầm giấy tờ tùy thân của mình.
  4. Nếu người dự thi cố ý tiếp tục vi phạm quy định, Ban tổ chức có quyền loại hoàn toàn người đó khỏi cuộc thi và người đó sẽ không được tham gia thi lại từ vòng 1.
  5. Ban tổ chức có toàn quyền ra quyết định theo mục 5.2 và 5.3 mà không phải giải thích theo bất kỳ hình thức nào.
 6. Về việc thay đổi quy định thi

  1. Ban tổ chức có quyền thay đổi quy định thi cũng như hủy bỏ cuộc thi bất kỳ lúc nào mà không phải báo trước. Việc hủy bỏ cuộc thi có thể sẽ không được thông báo cho những người tham gia vào đúng thời điểm hủy bỏ.
  2. Nếu quy định thi có thay đổi thì những người tham gia sẽ được thông báo qua email đã đăng ký.
  3. Các câu hỏi về cuộc thi có thể gửi tới bộ phận làm việc với khách hàng, qua mục LiveChat trên trang web của FIBO Group, qua mục Hỗ trợ trong Tài khoản cá nhân hoặc qua email  [email protected].

*Ví dụ về việc tính điểm thi

Tuần 1, khả năng sinh lời của tuần >5%  => được cộng 1 điểm

Tuần 2, khả năng sinh lời của tuần >5%  => được cộng 2 điểm

Tuần 3, khả năng sinh lời của tuần >5%  => được cộng 4 điểm

Tuần 4, khả năng sinh lời của tuần >5%  => được cộng 8 điểm

Như vậy tổng điểm khi đó là: 15 điểm với mỗi tuần liên tiếp đạt hiệu suất yêu cầu thì điểm cộng gấp đôi

Tuần 5, khả năng sinh lời của tuần < 5%  => được cộng 0 điểm, việc tính điểm hiệu suất gấp đôi bị hủy

Nếu ở  tuần 6, khả năng sinh lời của tuần < 0%  => bị trừ - 1 điểm

Tổng điểm khi này là:  14 điểm

Ở tình huống khác, nếu ở tuần 6,  khả năng sinh lời của tuần >5%  => được cộng 1 điểm

Tuần 7, khả năng sinh lời của tuần >5%  =>  được cộng 2 điểm

Tổng điểm khi này là:  17 điểm

Mở tài khoản thực