Cổ phiếu Mỹ – Thay đổi giờ giao dịch (Ngày Độc lập)

02 Ngà 2024

Cổ phiếu Mỹ – Thay đổi giờ giao dịch (Ngày Độc lập)

Kính gửi Quý Khách hàng,

Xin lưu ý rằng do Ngày Độc lập tại Hoa Kỳ sẽ có thay đổi giờ giao dịch đối với các hợp đồng Cổ phiếu Mỹ vào ngày 3 và 4 tháng 7:

  • Ngày 3 tháng 7: 16:35-20:10 (EET)
  • Ngày 4 tháng 7: Không giao dịch

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.