CFD – Thay đổi phiên giao dịch tạm thời

25 Ngà 2022

CFD – Thay đổi phiên giao dịch tạm thời

Kính thưa Quý Khách!

Vào ngày 30 tháng 10, Châu Âu sẽ chuyển sang múi giờ mùa đông và tại Hoa Kỳ quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 tháng 11, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 11, lịch giao dịch của hầu hết các CFD sẽ bị thay đổi. Quý khách có thể xem sự thay đổi tại đây.

Trân trọng,
FIBO Group, Ltd.